VAROŠ U KOJOJ STANUJE EVROPA

Ukoliko vas put navede subotom uveče u varošicu u podnožju Stare planine ili Pirot, onda morate obavezno da unapred rezervišete mesto u kafani jer ćete drugačije sigurno ostati bez večere. Poznato je da u narodu kruže vicevi o tome kako su Piroćanci cicije ali je teško u to poverovati jer, ako je nekome važan svaki dinar, onda ne ide u kafane. Iako su peglana kobasica i pirotski kačkavalj nešto što se u Pirotu obavezno mora probati, ovo ipak nije priča o pirotskoj gastronomiji (koja je svakako izvrsna).

Prvi utisak nakon što smo prevalili daleki put iz Beograda je da grad deluje dosta čisto, da je vazduh svežiji i lepši u odnosu na beogradski, kao i da su svuda po gradu postavljeni žuti metalni kontejneri za plastiku. Neposredni povod za posetu Pirotu je zaštita životne sredine, odnosno projekat Regionalne deponije čvrstog otpada čija je vrednost 11.078.546 evra, od čega je 3,8 miliona evra iz fondova Evropske unije. Cilj projekta je da se vrši selekcija otpada kako bi se obavljala reciklaža odnosno da bi se dobili obnovljivi izvori energije. Put do realizacije tog cilja je dug i još uvek dalek, ali, napravljeni su prvi koraci i završena je prva faza projekta.

Izvršni direktor tehničkog sektora JKP Regionalna geponija Pirot Nenad Đorđević objasnio je da se izgradnja deponije odvija u tri faze. U prvoj fazi izgrađena je regionalna sanitarna deponija na lokaciji Muntina padina finansirana iz donacija EU (CARDS 2006, koji je bio preteča IPA fondova), EKO fonda i sredstava Opštine Pirot. U prvoj fazi, prema rečima Đorđevića, izgrađena je predviđena infrastruktura i uređeno telo deponije predviđeno za prvu fazu odlaganja otpada sa kapacitetom od 408.620 kubnih metara, što predstavlja 33 odsto raspoložive zapremine deponije (1.242.710 m³). U okviru prve faze realizacije projekta završena je površina za deponovanje sa svim pripadajućim funkcijama, nasip tela deponije koji je postavljen na najnižoj koti tela deponije sa ciljem povećanja stabilnosti odloženog otpada, trafo stanica i rezervoar za tehničku vodu, plato sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda, saobraćajne površine za komunikaciju vozila, plato za selekciju sekundarnih sirovina, zaštitni pojas i sistem kanala koji čine obodni kanali i armirano-betonski kolektor.

U ovom trenutku Regionalna deponija u Pirotu obavlja samo poslove odlaganja neopasnog otpada po 'sendvič' sistemu. Neopasni otpad sakupljen u opštinama Babušnica, Dimitrovgrad, Bela Palanka i u gradu Pirotu dovozi se na lokaciju postrojenja, uz sprovođenje postupka sanitarnog deponovanja sloj po sloj u cilju bezbednog odlaganja čvrstog otpada. Vozilo koje dovozi otpad na regionalnu deponiju prolazi kroz kapiju, pored portira i detektora jonizujućeg zračenja u cilju otkrivanja eventualnih radioaktivnih materija. Zatim vozilo ide na vagu za merenje i evidenciju otpada gde radnik kontroliše njegov sastav, registruje i vodi evidenciju o količini otpada i svakom vozilu, a zatim odlazi na manipulativno opslužni plato i preko platoa desnom trakom ulazi na telo deponije

objasnio je Đorđević. On kaže da se vozilo sa smećem usmerava na tačno određeno mesto na telu deponije, prema unapred utvrđenom planu popunjavanja kasete na koje će odložiti prispeli otpad.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo za zaštitu životne sredine, Evropska unija i Švedska su podržale uvođenje primarne separacije u četiri regiona sa sanitarnim deponijama kojima upravljaju javna preduzeća Duboko, Pirot, Srem-Mačva i Pančevo. Republika Srbija i EU će sufinansirati nabavku opreme za separaciju otpada na izvoru za 17 opština vrednu 6,4 miliona evra, rekao je Đorđević. U okviru odobrenih sredstava izvršiće se nabavka kanti (suva i mokra kanta), vozila za posebnu liniju prikupljanja primarno separisanog otpada i drugo. Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija i dobijena je građevinska dozvola za izgradnju hale i linije za sekundarnu separaciju primarno separisanog otpada sa pratećim platoima. Đorđević je najavio da se očekuje raspisivanje javne nabavke za realizaciju ovog dela projekta.

EU u centru grada

Nakon obilaska deponije uputili smo se u šetnju ka centru grada, gde nam je za oko zapela škola na kojoj je tabla sa zastavom Evropske unije i informacijom da je škola opremljena kroz program reforme srednjeg stručnog obrazovanja sredstvima EU u saradnji sa Ministarstvom prosvete Republike Srbije. Pirot je, za razliku od drugih naših gradova, prilično živ ne samo subotom uveče nego i preko dana. Ljudi cirkulišu, oseća se život i pozitivna energija. Puno je stvari koje se mogu videti u okolini i u samom gradu, a jedna od njih je svakako i stara tvrđava. Pirotski ili Momčilov grad je gradsko utvrđenje pored Nišave i nalazi se u samom centru grada. Grad je podigao Vojvoda Momčilo za vreme vladavine kneza Lazara ovim prostorima. Osmanlije su uspele da ga zauzmu, ali ga je 1386. godine povratio vojvoda Dimitrije, što je bio jedan od povoda za Kosovsku bitku 1389. godine.

I tvrđava je rekonstruisana sredstvima Evropske unije koja je donirala 505.263.55 evra kroz prekogranični IPA program, što piše na tabli pred sam ulazak. Sve to dovodi do zaključka da se Evropa više bavi ovim mestom nego mi koji smo iz Srbije, jer - ko još ide u Pirot. Ipak, greška je ne otići u ovaj simpatičan grad i ne videti muzej poznat po kadrovima iz filmova „Zona Zamfirova“ i „Ivkova Slava“, ne posetiti Kameno selo na Staroj Planini i ne slikati se kod Zavojskog jezera.

Lista je prilično duga a na vama je samo da izdvojite vreme, dobru volju i raspoloženje. I da ne zaboravite da obavezno rezervišete mesto u kafani.

Regionalna deponija Pirot, na lokaciji Muntina padina, pokriva područje celog Pirotskog okruga u kome živi oko 100.000 ljudi. Opštine Pirot, Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad postigle su dogovor o izgradnji Regionalnog centra za upravljanje čvrstim otpadom. Centar je izgrađen uz donaciju Evropske unije od 3,8 miliona evra, EKO fonda od milion evra i pirotske opštine koja je uložila pola miliona evra. Deponija je doprinela da se smanji broj smetlišta i poboljša kvalitet vazduha i podzemnih voda. Nastavak radova koji će omogućiti sekundarnu separaciju i reciklažu se očekuje; ukupna vrednost projekta je više od 11 miliona evra. Taj projekat se smatra jednim od najznačajnijih u oblasti zaštite životne sredine za Pirotski okrug, koji ima i ekonomski značaj, zbog turističkog potencijala Stare planine.

Sektori
Zaštita životne sredine
Regioni
Pirotski
Povezani projekti